1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Nevlunghavn Gjestgiveri Drift AS, Helgeroveien 1104, 3295 Helgeroa, guro@nevlunghavn-gjestgiveri.no, Org. nr.: 929 164 660, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen / tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

NB, frem til ordrebekreftelse fra hotellet er mottatt, er alle rom tilgjengelige for salg på nett og for andre gjester. Vi holder ikke av rom med mindre det er avtalt.

Alle avbestillinger og endringer av bestillingen skal gjøres skriftlig per epost eller post.

5. Betalingen

Alle reservasjoner ved Nevlunghavn Gjestgiveri forhåndsbetales ved bestilling med mindre annen skriftlig avtale foreligger.

Dersom kjøperen bruker Dintero, Vipps eCom ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling, og deretter belaste kortet ved bestillingsbekreftelse.

8. Angrerett

Det er ikke angrerett på bestilling av hotellovernatting.

9. Avbestillingsvilkår

Avbestilling av individuelle reservasjoner (1-4 rom)
Rom og tjenester må avbestilles senest 7 dager før avtalt ankomstdato. Avbestilling etter dette belastes i sin helhet.

Avbestilling av mindre gruppe reservasjoner (5-10 rom)
Inntil 30 dager før ankomst: Hele arrangementet kan kanselleres vederlagsfritt.
Inntil 15-29 dager før ankomst: 50 % kan kanselleres vederlagsfritt.
Inntil 0-14 dager før ankomst: arrangør belastes med 100 % av avtalt pris for hele oppholdet.

Avbestilling av større gruppe reservasjoner (11+ rom)
Inntil 120 dager før ankomst: Hele arrangementet kan kanselleres vederlagsfritt.
Se kontrakt for mer informasjon

NB, se alltid på din ordrebekreftelse/kontrakt da det kan være egne vilkår ved din bestilling.

10. Merverdiavgift og generell prisjustering

Ved endringer i gjeldende statlige satser for merverdiavgift vil bekreftede priser justeres deretter. Vi tar forbehold om generelle prisøkninger.

11. Force Majeuere

Force majeure kan påropes dersom gjestens reise til Nevlunghavn Gjestgiveri gjøres umulig å gjennomføre. Nevlunghavn Gjestgiveri forbeholder seg retten til å etterprøve alle påberopelser av force majeure fra gjestens side.

12. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

13. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.